(1)
Zawadzki, W. Dzieje Malborskiej Rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1618–1780. ep 2020.