(1)
Gieszczyński, W. Represje Komunistycznego Aparatu bezpieczeństwa W Powiecie kętrzyńskim (1945–1956). ep 2020.