(1)
Gross, R. Rok 1989 W Lokalnej Perspektywie. Przykład Lidzbarka Warmińskiego. ep 2020.