(1)
Ebiś, K. Sakralne Topografie. Miejsca Kultu św. Antoniego W Przestrzeni kościoła Pw. Świętej Trójcy W Opolu. ep 2020.