(1)
Daszkiewicz, P.; Iwan, D. Listy Ludwika Młokosiewicza (1831-1909) Do Antoniego Wagi (1799-1890) - interesujące świadectwo Polskiej obecności Na Kaukazie I Historii Nauk Przyrodniczych W XIX Wieku. ep 2020.