(1)
Radziwiłłowicz, D. Walki Pod Gąbinem W Sierpniu 1914 Roku W świetle listów I zapisków marszałka Polnego Augusta Von Mackensena. ep 2020.