(1)
Gieszczyński, W. Prof. Dr Hab. Marek Kazimierz Kamiński (1948–2020). ep 2020.