(1)
Fic, M. Najbardziej Demokratyczna Forma Wyboru? Uwarunkowania Plebiscytu Z 20 Marca 1921 Roku Na Górnym Śląsku. ep 2021, 253-282.