(1)
Astramowicz-Leyk, T.; Lopata, M. Postulaty Programowe Prawicowych I Centroprawicowych Partii Politycznych W Wyborach Parlamentarnych W 2014 Roku W Ukrainie – Analiza porównawcza Wybranych Zagadnień. ep 2021, 315-332.