(1)
Ościłowski, J. Grody Mazowieckie między Pisą, Biebrzą I Narwią (X–XIII w.). ep 2021, 29-74.