(1)
Łatak, K. Pieczęcie Z XIII I XIV Wieku W Zasobie Archiwum Historycznego Klasztoru kanoników Regularnych W Krakowie. ep 2021, 76-90.