(1)
Targoński, P. Działania 1 Dywizji Piechoty Legionów We wrześniu 1939 Roku W Relacji ppłk. Dypl. Henryka Pohoskiego (część 2). ep 2021, 366-397.