(1)
Wolny, M. Korespondencja pomiędzy Antygonem II Gonatasem a Zenononem Z Kition – Przyczynek Do rozważań Nad Tworzeniem kręgu Intelektualnego Na Dworze Antygonidów. ep 2021, 23-44.