(1)
Pytasz-Kołodziejczyk, A. Dwory Starostwa grodzieńskiego W XVI Wieku – Uwagi O Stanie Gospodarczym W świetle źródeł. ep 2021, 67-85.