(1)
Pęgier, M. Średniowieczne Oraz nowożytne Kroniki Polskie; Wykorzystanie Innych materiałów źródłowych W Narracji "Kroniki" Stefana Ranatowicza CRL (1617–1694). ep 2021, 103-122.