(1)
Bednarska-Kociołek, J. Złe Dziedzictwo a obowiązek pamiętania W "Topografii pamięci" Martina Pollacka. ep 2021, 241-255.