(1)
Ruciński, P. Zjednoczone Koła Zjazdów Rolniczych – Organizacja Ziemian Galicji Wschodniej W pamiętnikowej Relacji Karola Krusensterna (część I). ep 2021, 305-323.