(1)
Gross, R. Wyprawy Rabunkowe mieszkańców północnego Mazowsza Do Powiatu szczycieńskiego W Latach 1945–1946 W świetle źródeł Ministerstwa Ziem Odzyskanych. ep 2021, 325-342.