(1)
Daszkiewicz, P.; Iwan, D. Dwa Nieznane Dokumenty dotyczące Epidemii „choroby papuziej” W Warszawie W 1951 Roku. ep 2021, 359-368.