(1)
Wolny, M. Sergiusz Szarypkin (1941–2020) – Uczony, Badacz Antyku. ep 2021, 389-395.