(1)
Wolny, M. Wolność według Hannibala. Historiograficzna Wizja Polityki kartagińskiej Wobec Miast Italii (218–210 p.n.E.). ep 2022, 9-28.