(1)
Łożyński, K. Promocje Rady Naukowej Dyscypliny Historia UWM W Olsztynie W Roku 2022. ep 2022, 231-232.