(1)
Krupa, A. Administracja Wyznaniowa Wobec Starań Diecezji warmińskiej O Budowę kościoła – Pomnika Tysiąclecia W Elblągu W Latach 1965–1976. ep 2023, 160-168.