Gross, R. (2018). Okręg Mazurski w świetle materiałów Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Olsztynie (marzec-maj 1945 roku). Echa Przeszłości, (XVII). https://doi.org/10.31648/ep.1933