Wolny, M. (2018). Hannibal jako twórca sfałszowanej korespondencji? List do mieszkańców Salapii (208 p.n.e.). Echa Przeszłości, (XVI). https://doi.org/10.31648/ep.2382