Morawski, K. S. (2018). Zamach w parlamencie jugosłowiańskim w 1928 roku. Przyczyny i konsekwencje w świetle polskich relacji prasowych. Echa Przeszłości, (XVI). https://doi.org/10.31648/ep.2392