Klempert, M., & Śliczyńska, J. E. (2018). VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: "Między irredentą a kolaboracją" pt. "Legalizm a lojalizm. >>Dusza urzędnika<<". Echa Przeszłości, (XVI). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/2490