Kała, G. (2018). Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji: "Zakon krzyżacki - dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraźniejszość", Ryn 4-6 grudnia 2014 r. Echa Przeszłości, (XVI). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/2491