Wałkówski, A. (2018). "Colloquia Lubuskie. Wokół krajobrazu kulturowego dawnego biskupstwa lubuskiego", red. Marek Golemski, Ośno Lubuskie 2012, ss. 71. Echa Przeszłości, (XV). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/2549