Wolny, M. (2018). I Warszawskie Syssytie. Echa Przeszłości, (XV). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/2556