Szustek, A. (2018). Dariusz Jarosz, "Mieszkanie się należy. Studium z peerelowskich praktyk społecznych". Echa Przeszłości, (XIV). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/2580