Korytko, A. (2019). „Pobieżę do Warszawy, gdy tego będzie trzeba”. Kwestia motywacji senatorów do uczestnictwa w obradach sejmowych za Władysława IV Wazy. Echa Przeszłości, (XIX). https://doi.org/10.31648/ep.2706