Milewski, D. (2019). Jerzy Kutnarski - Polak w służbie mołdawskiej i polskiej. Echa Przeszłości, (XIII). https://doi.org/10.31648/ep.3293