Sacewicz, K. (2019). Ruch komunistyczny na ziemiach polskich w latach 1918-1923 w świetle materiałów operacyjnych i opracowań agend Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Echa Przeszłości, (XIII). https://doi.org/10.31648/ep.3300