Adamiak, M. (2019). Rząd RP na wychodźstwie wobec wojny sowiecko-fińskiej (1939-1940). Echa Przeszłości, (XIII). https://doi.org/10.31648/ep.3303