Szmyt, A. (2019). Bartłomiej Graczyk, Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917-1941 na przykładzie Piotrogrodu-Leningradu. Echa Przeszłości, (XIII). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3310