Makarczyk, I. (2019). "By czas nie zaćmił i niepamięć". Pamięci Profesora Tadeusza Filipkowskiego. Echa Przeszłości, (XIII). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3314