Kołodzińskia, M., & Lewandowska, I. (2019). Bydgoskie spotkania badaczy kultury pamięci. Ogólnopolska konferencja naukowa, Bydgoszcz 14-15 listopada 2011 roku. Echa Przeszłości, (XIII). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3315