Gieszczyński, W. (2019). Promocja książki Jana Sobczaka "Zmierzch ery Gorbaczowa i triumf Jelcyna. Mój znikający świat. Dziennik moskiewski z lat 1990-1992". Echa Przeszłości, (XIII). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3319