Kołodziejczyk, A. (2019). Regulacje prawne dotyczące wykorzystania zasobów wodnych w dobrach wielkoksiążęcych Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów. Echa Przeszłości, (XI). https://doi.org/10.31648/ep.3358