Korybut-Marciniak, M. (2019). Działalność dobroczynna zakonów i zgromadzeń zakonnych w Wilnie w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Echa Przeszłości, (XI). https://doi.org/10.31648/ep.3375