Strzeżek, T. (2019). Zapomniane bitwy powstania listopadowego. Zmagania o przeprawę pod Liwem w lutym i pierwszej dekadzie kwietnia 1831 roku. Echa Przeszłości, (XI). https://doi.org/10.31648/ep.3377