Makarczyk, I. (2019). Testament prymasa Wacława Leszczyńskiego (+1666). Echa Przeszłości, (XI). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3382