Kidzińska, A. (2019). Wewnętrzne regulaminy Związku Kół Polskich w rosyjskiej Radzie Państwa z lat 1906-1907 i 1909. Echa Przeszłości, (XI). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3383