Sobczak, J. (2019). Synteza dziejów Rosji - schyłku Cesarstwa, b. ZSRR i narodzin współczesnej FR - pierwsza rzetelna. Echa Przeszłości, (XI). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3390