Łatak, K. (2019). Zbiór dokumentów Zakonu Paulinów w Polsce, t. II: 1464-1550. Echa Przeszłości, (XI). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3413