Stroński, H. (2019). Jan Pisuliński, Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1947. Echa Przeszłości, (XI). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3445