Marszalska, J. (2019). Jan Obłąk, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Julian Wojtkowski, Katalog Inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie. Echa Przeszłości, (X). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3491