Gancewski, J., & Wolny, M. (2019). Konferencja naukowa "Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu", Kielce, 10-11 marca 2009 roku. Echa Przeszłości, (X). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3497