Wolny, M. (2019). Oszustwo Abilyksa - fikcja literacka czy rzeczywisty symptom słabości polityki Barkidów w Hiszpanii w początkowym okresie drugiej wojny punickiej?. Echa Przeszłości, (IX). Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/ep/article/view/3511